Budowa

Doradztwo techniczne, nadzór budowlany

  • doradztwo i nadzór w trakcie rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,
  • kierownik budowy, nadzór autorski i inwestorski podczas budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,
  • wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów,
  • projekty zmiany organizacji ruchu.